LIITU aloittaa aktiivisena kuljettajakoulutusalan kehittäjänä

Lokakuun alussa toimintansa aloittava Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry, LIITU tarjoaa autokouluyrittäjille, ammattikuljettajien koulutusyrityksille, yhdistyksille ja alan ammattilaisille avoimen vaikutuskanavan, joka toimii ajanmukaisin menetelmin. Jäsenten yhteisenä tavoitteena on edistää liikenneturvallisuuden kehittymistä ja kouluttaa vastuullisia kuljettajia, joiden koulutuksesta vastaavat ammattitaitoiset ja tervettä liiketoimintaa harjoittavat yritykset.

LIITU on perustettu vastaamaan kuljettajakoulutusalan toimintaympäristön muutoksiin. Autokouluyrittäjien rinnalle on kasvanut ammattikuljettajien koulutukseen erikoistuneita yrittäjiä. Alan yrittäjät erikoistuvat tarjoamaan yhä monipuolisempia liikennetaitopalveluja. Kuljettajakoulutusalan vaatimustaso kasvaa ja osaamista on kehitettävä edelleen, jotta ammattimaisen koulutuksen arvostus kohoaa.

LIITU on luomassa hyviä suhteita alan toimijoihin ja viranomaisiin heti lokakuun 1. päivänä osallistumalla tieliikenteen sääntelyä koskevaan Trafin infotilaisuuteen.