Liity jäseneksi

LIITU on keskusliitto

Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU on rekisteröity yhdistys, joka toimii keskusliittona. Sen jäseninä voi olla oikeuskelpoisia yrityksiä sekä alueellisuuteen, aatteellisuuteen tai muuhun tarkoitukseen perustuvia yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä. LIITU voi olla myös jäsenenä jossakin toisessa järjestössä tiivistääkseen yhteistyötä.

LIITU luo vaikutusmahdollisuuksia ja rahanarvoisia hyötyjä

Liikenteen turvallisuuskouluttajat tarjoaa jäsenilleen tietoa, vaikutusmahdollisuuksia ja rahanarvoisia hyötyjä. Liiton kaikki toiminta on läpinäkyvää ja se on helposti lähestyttävissä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto on aktiivinen kehittäjä, viestijä ja kumppanuuksien toteuttaja. LIITU luo hyvät suhteet alaan liittyviin toimijoihin, viranomaisiin ja mediaan.

LIITU on aktiivinen toimialan kehittäjä

LIITU antaa jäsenilleen edellytyksiä ammattitaidon ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä yhteydenpitoon. Liitto järjestää itse sekä välittää jäsenilleen laadukasta valmennusta. Liikenteen turvallisuuskouluttajat hakeutuu yhteistoimintaan alaan kiinteästi liittyvien toimijoiden kanssa myös kansainvälisesti. Liitto etsii ja sopii jäsenilleen rahanarvoisia etuja. LIITU ei rakenna itselleen raskasta organisaatiota. Jäsenedut ja –hyödyt toteutetaan toimivien kumppanuuksien kautta.

Miten LIITUn jäseneksi