Arvot ja tavoitteet

Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:n toimintaa ohjaavat arvot:

  • Asiantuntijuus
  • Kumppanuus
  • Läpinäkyvyys
  • Tuoreus

Liiton toiminnan tavoitteet ovat:

  • kuljettajakoulutusalan arvostuksen nostaminen ja alan toimijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
  • kuljettajakoulutusalan yhtenäisyyden vahvistaminen, jotta alan toiminta kehittyy ja pystyy laadukkaasti edistämään liikenneturvallisuuden paranemista
  • konkreettisten hyötyjen tarjoaminen liiton jäsenille yhteistyössä alaan liittyvien toimijoiden kanssa.

LIITU määrittelee perustavoitteidensa lisäksi vuosittain toiminnalliset tavoitteensa ja laatii niille selkeän mittariston. Vuositavoitteet voivat liittyä edunvalvontatyöhön, alan toiminnan kehittämiseen ja jäsenetujen hankkimiseen.