Organisaatio ja hallinto

Järjestäytyminen

LIITU on kaikessa toiminnassaan läpinäkyvä ja helposti tavoitettava. Liitto hyödyntää ajanmukaisia etäneuvotteluratkaisuja. Nykyaikaisin ja helpoin apuvälinein liiton toimintaan voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta. Liikenteen turvallisuuskouluttajat järjestää myös tapahtumia, joissa on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja virkistäytymiseen. Alueelliset vaikutusmahdollisuudet varmistetaan yhdyshenkilöverkoston ja aluetoimikuntien kautta. Liiton hallituksessa toimii kerrallaan puheenjohtaja mukaan lukien 3-6 jäsentä. Hallinnollisissa rutiineissa noudatetaan vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Menettelyt pidetään suoraviivaisina ja selkeinä.

Hallitus

LIITUn hallitus vastaa jäsenistön tekemien päätösten toimeenpanosta sekä yhdistyksen ja sen toimialan aktiivisesta kehittämisestä. Hallituksen jäseniä ovat Jere Kääriäinen ja Marjo Koskinen.