Koulutus

LIITU tarjoaa yritys- ja henkilöjäsenilleen edellytyksiä ammattitaidon ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä yhteydenpitoon. Liitto järjestää itse sekä välittää jäsenilleen laadukasta valmennusta. Pidämme tietomme ajantasaisena ja olemme kehityksen ytimessä. Pidämme huolta jäsenistön osaamisesta.  Kartoitamme säännöllisesti alan koulutustarpeita ja tarjoamme ajankohtaista koulutusta nykyaikaisin menetelmin.

Mikäli mielessäsi on ajankohtainen koulutustarve, ota yhteyttä.

Teematapahtumat

LIITUn järjestämät teematapahtumat tarjoavat ajankohtaista tietoa helposti tavoitettavassa muodossa. Nykyaikaisin apuvälinein teematapahtumiin voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta. Teematapahtumasta saat tietoa esimerkiksi toimialan kehityksestä ja yhtenäisistä toimintamalleista sekä tukea osaamisesi kehittämiseen. Tapahtuma toimii myös keskusteluareenana ja tukiverkostona. Teematapahtuma on tiivis paketti luentoja ja esityksiä alan asiantuntijoilta. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden myös yhteistyökumppaneille esitellä toimintaansa ja omaa erikoisosaamistaan.