LIITU on avoin vaikuttaja ja toimija – kuljettajakoulutusalan uusi liitto

LIITU – Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry puhuu ja toimii ammattimaisen kuljettajakoulutuksen puolesta niin, että alan arvostus kohoaa ja liiketoiminta kehittyy. Uusi liitto tarjoaa alan yrittäjille ja ammattilaisille avoimen vaikutuskanavan, joka toimii ajanmukaisin menetelmin. Jäsenten yhteisenä tavoitteena on edistää liikenneturvallisuuden kehittymistä myönteiseen suuntaa ja kouluttaa vastuullisia kuljettajia, joiden koulutuksesta vastaavat ammattitaitoiset ja tervettä liiketoimintaa harjoittavat yritykset.

Mikä LIITU on

Miten LIITU toimii