LIITUn ehdotus ajokorttiopetuksen kehittämiseksi

Lue tästä LIITUn ehdotus ajokorttiopetuksen kehittämiseksi ja kannan otto LVM:n virkamiestyöryhmäraportin 10/2014 arvioihin.

 

Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry esittää ajokorttiopetuksen tehostamisen toimenpiteinä

 • tarkoituksenmukaisesti toimivien nykymuotoisten opetusjärjestelmien säilyttämistä
  • yksivaiheiset järjestelmät mopo- ja moottoripyöräluokissa sekä raskaissa luokissa
  • kolmivaiheinen järjestelmä henkilöauton ajokorttiopetuksessa
 • opetuksen toteuttamista koskevan sääntelyn kehittämistä
  • lisäämällä ammattimaisten kuljettajakouluttajien vastuuta
  • mahdollistamalla nykyistä monipuolisempia palveluja opetuksen yksilöllistämiselle ja henkilökohtaistamiselle
 • lisäämällä joustavuutta opetussuunnitelmiin
  • säilyttämällä nykyisten opetussuunnitelmien rakenne
  • mahdollistamalla opetuksen sisältöihin joustoja oppimistavoitteiden tehokkaammalle saavuttamiselle
 • mahdollistamalla virtuaalinen ryhmäopetus ajokorttiopetuksessa
  • lisäämään opetuspalvelujen vaihtoehtoja
  • edistämään kuluttajahinnan myönteistä kehittymistä
 • mahdollistamalla eritasoisten ajosimulaattorien laajempi hyödyntäminen ajokorttiopetuksessa ilman opettajaa
  • lisäämään opetuspalvelujen vaihtoehtoja
  • tehostamaan ajo-opetuksen oppimistavoitteiden saavuttamista
  • edistämään kuluttajahinnan myönteistä kehittymistä.

Ajokorttiopetuksen tehokkuuden lisääminen on mahdollista kaikissa ajokorttiluokissa, myös nykymuotoisessa kolmivaiheisessa henkilöauton ajokorttiopetuksessa. Opetuksen toteuttamista koskevan sääntelyn keventämisellä ja opetussuunnitelmien joustavuudella mahdollistettaisiin opetuksen tehostaminen.

Kuljettajakoulutusalalla on kaikki valmiudet lisätä opetuspalvelujen vaihtoehtoja sekä käyttää monipuolisemmin nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja -mahdollisuuksia myös ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa. Opetuksen toteuttamista koskeva yksityiskohtainen sääntely ylläpitää ajokorttiopetuspalveluiden tehottomuutta sekä hidastaa kuluttajahinnan myönteistä kehittymistä.