Kuljettajakoulutusalaan vaikuttavia säädösmuutoksia

15.3.2015 voimaan tulevia keskeisimpiä laki- ja asetusmuutoksia

 1. Autokoulujen ilmoitukset
  Ilmoitettava tutkinnon vastaanottajalle kaksi viikkoa ennen opetuksen aloittamista jos,
  – opetus järjestetään autokoulujen yhteisopetuksena
  – B-luokan harjoitteluvaiheen tai syventävän vaiheen teoriaopetusta annetaan muualla kuin autokoulun hyväksytyssä tilassa
  – B-luokan pimeällä ajamisen opetus annetaan simulaattorilla muualla kuin autokoulun hyväksytyssä tilassa
  – raskaiden luokkien (C1-DE) teoriaopetusta annetaan muualla kuin päätoimipaikassa
  – raskaiden luokkien (C1-DE) ajo-opetusta annetaan simulaattorilla muualla kuin autokoulu hyväksytyssä tilassa.
 2. Autokouluopetuksen aloittamisen edellytykset
  Oppilas voidaan ottaa ilman B-luokan ajo-oikeutta C1-, C-, D1- tai D-luokan opetukseen.
 3. Kuljettajantutkintoon pääsyn edellytykset
  Tutkinnon suorittajalla on oltava voimassa oleva ajokorttilupa teoriakokeessa kuten nykyisinkin.
  Raskaiden luokkien (C1-DE) täydentävän opetuksen vähimmäismäärät ovat mahdollisia henkilöille, joilla on voimassa oleva kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammattipätevyys.

Tutustu tarkemmin Trafin tiedotteeseen tästä.