LIITU on täydentänyt lausuntoa LVM:n ehdotuksista ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

LIITU on täydentänyt 12.8.2015 jättämäänsä lausuntoaan ajokorttisäännösten muuttamisesta.

Ehdotamme lausunnossamme mm. simulaattoriavusteista ajo-opetusta toteutettavaksi ilman ajo-opettajaa itseohjautuvasti.

Simulaattorin käytön hyödyt syntyvät kuluttajalle itseohjautuvuudesta ja toistettavuudesta. Kustannushyötyjä ei synny kuluttajalle, jos liikenneopettajan on oltava simulaattoriopetuksessa mukana vastaavasti kuin käytännön ajo-opetuksessa.

Täydensimme määräajan puitteissa lausuntoamme tänään. Vaihtoehtona ilman ajo-opettajaa toteutettavalle ajo-opetukselle simulaattorilla ehdotamme, että liikenneopettaja voisi antaa simulaattoriopetusta useammalle oppilaalle samanaikaisesti.

Tutustu LIITUn lausuntoon lisättyyn ehdotukseen LIITUn täydentävä lausunto VNA ajokorteista_14 08 2015_LOPULLINEN