Lakiesitysluonnos traktorin kuljettajan ajokorttivaatimuksista

LVM:n on lähettänyt 8.9.2015 lausunnolle esityksen ajokorttilain ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyslakien muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 2.10.2015. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016

Esitys sisältää ehdotukset traktorin kuljettamista koskeviksi ajokortti- ja ammattipätevyyssäännöksiksi nykyistä nopeampien traktoreiden markkinoille tulon ja kansallisessa lainsäädännössä tapahtuvien muutosten johdosta.

Traktoreiden ajokorttiluokittelu ehdotetaan toteutettavaksi kolmiportaisena ajokorttilaissa määriteltävien rakenteellisten nopeuksien perusteella.

Keskeisimmät ehdotukset

Ajokorttivaatimukset

T-luokka:

 • traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h, niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen 
 • ajokortin vähimmäisikä 15 vuotta
 • terveysvaatimukset ryhmä 1
 • tutkintovaatimuksena teoriakoe.

LT-Luokka:

 • traktorit, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h ja enintään 60 km/h, niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen
 • ajokortin vähimmäisikä 16 vuotta
 • terveysvaatimukset ryhmä 1
 • tutkintovaatimukset teoria- ja käsittelykoe
 • LT luokan ajo-oikeus sisältyisi C1 ja C luokkien lisäksi myös BE-luokkaan
 • tutkintovaatimukset teoria- ja käsittelykoe.

Nopeat traktorit

 • traktoreiden, joiden suurin rakenteellinen nopeus ylittää 60 km/h, kuljettaminen edellyttäisi auton ajokorttia
 • ajokorttivaatimus C1 traktorin kokonaismassa yli 3500 kg ja enintään 7500 kg
 • raskaammilla traktoreilla ajokorttivaatimus C
 • traktorin ajoneuvoyhdistelmässä samat vaatimukset kuin auto-luokissa BE-, C1E- tai CE.

Ammattipätevyysvaatimukset

Ammattipätevyys ehdotetaan vaadittavaksi vain tieliikenteen tavarakuljetuksissa kuorma-auton ajokorttia edellyttävillä traktoreilla.

Lausuntopyyntöä ei ole julkaistu LVM:n nettisivulla eikä valtioneuvoston hankerekisterissä. Tilanne 9.9.2015.

Lausuntopyyntö ehdotuksineen LIITUn jäsensivulla.

Lausuntopyyntö LVM traktorit