LIITU blogi – Ajokorttisäädösten tempoilevuus leikittelee vakavalla asialla

Kun nykyisin kytkemme keskusteluissa yhteen sanat ”kuljettajaopetus” ja ”sääntely”, niin päädymme väistämättä sanaan tuuliviiri. Tuulee milloin mistäkin, kuvastaa viimeaikaista tempoilevaa ajokorttisääntelyä. Sääntelyn kehittämissuuntia on enää vaikeaa kuvailla tasapuolisiksi, kokonaisvaltaisiksi ja tutkimustietoon perustuviksi, hyvin harkituiksi päätöksiksi. Virallisen tiedottamisen vähyys tulevista kehityssuunnista on kasvattanut huhukuplaa. Kupla puhkesi elokuun loppupuolella Trafin julkaistessaan aikaisempaa avoimemmin omia toimenpide-ehdotuksiaan kuljettajaopetuksen kehittämiseksi. Ehdotukset voidaan katsoa pohjautuvan osin LVM:n yksipuoliseen työryhmäraporttiin ajokorttikoulutuksen kehittämiseksi. Osa on taasen uusia ”hihasta heitettyjä”, ilman kattavia perusteluja keskusteluun tuotuja vaihtoehtoja. Muistutan, että puolueellisen tarkoitusperän lisäksi raportin tuloksia esitetään harhaanjohtavasti ja ristiriitaisesti sekä ilman vaikutusten arviointia. Suomeksi suoraan sanoen väitän, että raportin ehdotuksilla on tarkoitus harhauttaa päättäjiä. Trafi tekee tällä hetkellä erittäin vahvaa työtä omista lähtökohdistaan nykyistä tarkoituksenmukaisemman ja mahdollisimman kevyen ajokorttisääntelyn puolesta. Loistava mahdollisuus virastolle kokeilla strategisten päämääriensä jalkauttamista kuljettajakoulutusalan kustannuksella.

Trafi haluaa

 • kuljettajaopetuksen kokonaisuudistuksen käynnistämistä välittömästi
 • huomattavasti nykyistä kevyemmin säännellyn järjestelmän
 • poistaa C1-luokan vähimmäisopetusmäärät 2015 aikana
 • B-luokan aloittamisiäksi 16-vuotta
 • lisätä harjoituslupavaihtoehdon kaikkiin ryhmän 1 ajokorttiluokkiin
 • harkita opetussuunnitelmat ja niiden roolin uudestaan
 • harkita vähimmäisopetusmäärät uudestaan
 • joko tutkintojärjestelmän, jossa ei ole vähimmäisopetusmääriä
 • tai tutkintopainotteisen järjestelmän, jossa on pakollista opetusta nykyistä vähemmän
 • tai kevennetyn nykyjärjestelmän, jossa on pakollista opetusta nykyistä vähemmän
 • kehittää kuljettajantutkintoa
 • kuljettajaopetusuudistuksen tehtäväksi kuluvalla hallituskaudella.

Tässä kohtaa on nyt pakottava tarve muistuttaa, että mistään alaan vaikuttavista muutoksista ei ole vielä päätetty. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että mitään ei tarvitsisi muuttaa.

Muutamia huomioita Trafin esittämiin kuljettajaopetuksen kehityssuuntiin. Trafi ei siis kannata nykyistä kolmivaiheista B-luokan opetusta edes yhtenä vaihtoehtona, jota on toteutettu vasta pari vuotta. On tempoilevaa, että jo nyt halutaan aloittaa kuljettajaopetuksen kokonaisuudistus. Edes viranomaiselle vastuutettua seurantatutkimusta ei ole vielä tehty nykyisen järjestelmän vaikutuksista. Aikataulutavoitteesta ei tule tiedossa olevien perustelujen valossa mieleen mitään harkittua. Paitsi oman vaikuttavuuden pönkittäminen yhden toimialan kustannuksella. Harjoituslupaa ehdotetaan ilman mitään tutkittuja perusteita uudeksi matalan sääntelyn vaihtoehdoksi ajokortin hankkimiselle nykyisen opetusluvan ja ammattimaisen autokouluopetuksen rinnalle. B-luokan 16 vuoden aloittamisiästä on norjalaisilla kokemusta. Norjalaisten tutkimuksissa on todettu, että ajoharjoittelun aloittamisiän laskeminen ei lisännyt ajoharjoittelun määrää juurikaan. Samaan aikaan huomattiin, että yhä suurempi määrä nuoria kuljettajia oli osallisena onnettomuuksissa. Ikärajan laskemista ei voitu osoittaa tuoneen toivottuja tuloksia uusien kuljettajien onnettomuusriskin alentamisessa. Arvostettu suomalainen sieluntieteilijä kuvasi 16-vuotiaan päästämistä auton rattiin osuvasti toteamalla, että ”se olisi ihan sama kuin heittäisi lapsen laiturilta veteen ja sanoisi, että opettele uimaan.” Opetuksen vähimmäismääriä ja erityisesti ajoharjoittelun määrää haluttiin nostaa nykyiseen järjestelmään juuri siitä syystä, että nuorten onnettomuuskehitys näytti huolestuttavalta. Nyt kuljettajaopetus tukee nuorten kuljettajien myönteistä turvallisuuskehitystä myös EU-tason vertailussa ja samaan aikaan opetusmääriä ehdotetaan jopa nollaan. Tutkinnon kehittäminen vaativammaksi vaatisi investointeja ja nykyisen palveluverkoston supistamista. Tämä on utopiaa. Voisi jopa ajatella, että tutkinnon vaativuutta lisäämällä haluttaisiin kerätä omaan ja kaverin kassaan nykyistä enemmän rahaa. Uuden kulttuurin synnyttämisellä ei tulisi olemaan kuluttajalle kustannushyötyjä nykyiseen ajokortin hankkimisjärjestelmäämme verrattuna, jos tutkinnon vaativuustason kiristämiseen olisi oikeasti todellista poliittista tahtoa alueellista palveluntarjontaa heikentämällä. Tutkintojärjestelmä ilman vähimmäisopetusta olisi käytännössä kuolinisku maakunnissa toimiville alan yrittäjille. Tutkinto ei tule koskaan olemaan vaativuustasoltaan yhtäläinen esimerkiksi Kuopiossa ja Juankoskella. Palveluverkoston supistamisesta syntyisi hirveä älämölö. Se huuto on jo kertaalleen punnittu. Toistan sanan utopia tässä kohdassa.

Sääntelyn sujuvoittamisen innossa tuntuu unohtuneen vaikutustenkin arviointi. Sääntelyn purkuinto tempaisee näyttävästi mukaan ja sillä on helpohkoa jyrätä. Hallituksen kärkihankkeissa on pikkuinen maininta myös yrittäjyyden edellytysten turvaamisesta liittyen työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Kuluvana viikonloppuna ministeri Berner vastasi Twitter tilillään yrittäjille seuraavasti ”Yrittäjät ansaitsevat päivänsä – he luovat Suomeen kasvun.” Kuljettajakoulutusalan yrittäjäkin luo kasvua.

LIITUna olemme syyskuussa 2014 linjanneet ajokorttiopetuksen kehittämisen toimenpiteinä tarkoituksenmukaisesti toimivien nykymuotoisten opetusjärjestelmien säilyttämisen. Yksivaiheiset järjestelmät mopo- ja moottoripyöräluokissa sekä raskaissa luokissa. Kolmivaiheinen järjestelmä henkilöauton ajokorttiopetuksessa. Ajokorttiopetuksen tehostamiseksi nykyisestä olemme esittäneet opetuksen toteuttamisen sääntelyn keventämistä viimeisten asetusmuutosehdotusten suuntaisesti.

Yksi alan kehittämissuunta on edelleenkin nykyisen järjestelmän säilyttäminen ja sen kehittäminen. Tätä tukee tehty kehitystyö ja tutkittu tieto. Puhumme tämän puolesta edelleen, koska järjestelmämme tukee nuorten kuljettajien myönteistä turvallisuuskehitystä myös EU-tason vertailussa. Valmistaudumme parhaillaan skenaariotyöskentelyllä mahdolliseen kuljettajaopetusuudistukseen. Kuljettajakoulutusalaa koskevan verkostomaisen skenaariotyöskentelyn tarkoituksena on lisätä tietoa, helpottaa valintojen ja päätösten tekoa sekä ohjata toimintaa mahdollisessa murrosvaiheessa.

LIITUna me vaikutamme nyt kaikki yhdessä aktiivisesti kuljettajakoulutusalan kehittämissuuntiin ja alan liiketoiminnan sopeuttamismahdollisuuksien parantamiseen. Jäsenmääräämme on kasvussa, joka vahvistaa alan edunvalvontaa ja parantaa vaikuttavuuttamme.

Kuljettajakoulutusalan edunvalvonnan vahvistamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi tarvitsemme teidän kaikkien ammattilaisten tukea. Pyydän Teitä mukaan yhteisiin talkoisiin kuljettajakoulutusalan puolesta. Sanomme yhdessä perustellusti ei tutkintojärjestelmälle. Sanomme yhdessä perustellusti kyllä nykyisen kuljettajaopetusjärjestelmän puolustamiselle ja kehittämiselle.

Liity LIITUn toimeliaaseen edunvalvontajoukkoon. LIITY JÄSENEKSI TÄSTÄ.

Yhdessä olemme vahvempia.

Sampsa Lindberg
toiminnanjohtaja
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry

Yhteystiedot