Vetoomus tieliikenteen turvallisuutta koskevan lainsäädännön kehittämiseksi

LIITU on valmistellut vetoomuksen ministeri Bernerille tieliikenteen turvallisuutta koskevan lainsäädännön vastuullisen kehittämisen puolesta.

Keräämme parhaillaan tukea vetoomukselle alan keskeisemmiltä vaikuttajilta ja alaan kiinteästi liittyviltä toimijoilta. Saat lisätietoja vetoomuksesta ottamalla yhteyttä LIITUun tästä. Liity vetoomuksen tukijoukkoon!

Ajokorttilain opetuslupasäännökset mahdollistavat nykyisin useamman oppilaan opettamisen ilman perheenjäsenyysvaatimusta ja tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Pikainen lain muutos ja aikaisempaa väljemmät opetuslupaperusteet ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa lain arvioidut vaikutukset ovat johtaneet poikkeaviin tuloksiin. Kuljettajakoulutusalalle on syntynyt ennalta arvioidusta poiketen matalan sääntelyn elinkeinon harjoittamisen mahdollisuus opetuslupatoimijoille useamman oppilaan opettamiseksi ilman perheenjäsenyysvaatimusta. Kyseistä elinkeinoa harjoittavat kilpailevat alan toimijoiden kanssa ilman autokoulutoimintaan liittyviä korkeampia velvoitteita. Kuljettajakoulutusalalle on muodostunut ajokorttilain säännösten nopeissa muutoksissa epäreilu kilpailutilanne yksityiskohtaisesti säännellyn autokoulutoiminnan ja matalasti säänneltyjen elinkeinoa harjoittavien opetuslupatoimijoiden välille. Käytännössä eriarvoiset toimintaedellytykset ilmenevät muun muassa ajokorttiopetuksen valvonnassa, opettajien vaatimustasossa ja yrittäjien velvoitteissa.

Lainsäädännön tulisi luoda nykyistä tasavertaisemmat mahdollisuudet turvallisten valmiuksien oppimiselle liikenteessä sekä kohdella kuljettajakoulutusalalla elinkeinoa harjoittavia toimijoita yhdenvertaisemmin.

Vetoomuksessa toivomme liikenne- ja viestintäministeriöltä nykyistä tasapuolisempaa, kokonaisvaltaisempaa ja vastuullisempaa suhtautumista tieliikenteen turvallisuutta koskevan lainsäädännön kehittämisessä.