LIITUn uusi hallitus

LIITUn hallitus vastaa jäsenistön tekemien päätösten toimeenpanosta sekä yhdistyksen ja sen toimialan aktiivisesta kehittämisestä.

LIITUn syyskokouksessa 30.11.2015 valittiin LIITUlle viidestä jäsenestä koostuva hallitus.

Hallituksen jäseniksi valittiin Mats Granholm, Jouko Kalliola, Pekka Kari, Ari Nousiainen ja Jussi Tuhkanen.

Tulevan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja hallitus valitsee erillisessä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

LIITU tekee työtä, jotta jäsenemme voisivat tunte suurta ylpeyttä omasta ammatistaan!