LIITU blogi – Ajokorttiuudistusta osatotuuksin

On yksinkertaisesti helpompaa pitää keskusteluissa vain yhtä asiaa, kuin tarkastella kriittisesti ja objektiivisesti kokonaisuutta sitä vielä pitkäjänteisesti parantaen.

Ensimmäinen osatotuus on jo otsikossa. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) alkaa uudistamaan ajokortin suoritusvaatimuksia. Oikeammin tarkastelussa on koko kuljettajakoulutusjärjestelmä mopokorteista raskaiden luokkien ajokortteihin ja ammattikuljettajien pätevyyskoulutuksiin. Muistutuksena se, että henkilöauton ajokorttiopetus uudistui pitkän kehitystyön tuloksena hyvin perustellulle tiedolle 2013. Perusteltua tietoa ei ole esitetty siitä, miksi tämä järjestelmä ei nyt toimisi. Muutosta perustellaan poliittisilla tavoitteilla. LVM:n työryhmäraportissa 10/2014 ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämiseksi viitataan ajokorttilain HE:seen (212/2010), jossa ehdotetaan uudistetun henkilöauton ajokorttiin johtavan koulutusjärjestelmän vaikutusten seuraamista. Tämä tehtävä on vastuutettu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Alustavia tuloksia Trafi lupaili jo vuoden vaihteessa 2016 ja siitä sitten tipotellen ehkä huhti-toukokuussa. Viimeiset hionnat pitivät olla valmiita ja seurantatutkimus julkaistuna heinäkuussa. Heinäkuun päivätkin menivät jo. On lähes utopistista kuvitella, että todellista tietoa muutoksen perusteluiksi olisi edes halua tuottaa. Ja toinen kysymys on tietysti se painoarvo, mikä näin lyhyellä aikajänteellä edellisestä muutoksesta saavutettaisiin. Nyt pitäisi sitten edetä osapuolia avoimesti kuunnellen.

Toinen osatotuus löytyy LVM:n 13. heinäkuuta 2016 päivätystä tiedotteesta. Ajokorttiopetuksen tiukka sääntely on esteenä uusien opetus- ja oppimismenetelmien käyttöönotolle. Valtioneuvoston asetusta ajokorteista muutettiin marraskuussa 2015. Suora lainaus kyseisen asian perustelumuistiosta: ”Ehdotetut muutokset koskevat kuljettajaopetuksen toteutusta ja siihen liittyvää menettelyä. Simulaattorin käyttö opetussuunnitelman mukaisessa ajo-opetuksessa vakiinnutettaisiin ja laitteen käyttöä B-luokan ajo-opetuksessa laajennettaisiin. Mahdollisuus virtuaaliseen teoriaopetukseen otettaisiin käyttöön ja opetuksen rajoituksia purettaisiin.” Ajokorttiopetuksen toteuttamista koskeva sääntely on väljempää kuin koskaan aikaisemmin ja kuljettajakoulutusalalla on täysipainoisempi mahdollisuus nyt hyödyntää myös aikaisempaa enemmän markkinalähtöisempiä palveluja.

Kolmas osatotuus samaisessa LVM:n tiedotteessa liittyy digitalisaation heikkoon hyödyntämiseen ajokortti- ja ammattipätevyyskoulutuksissa. Viittaan edellisen asetustason perustelumuistioon ja lainaan suoraa tekstiä, kuten niin usein aikaisemminkin: ”Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti laajennettaisiin oppimistapoja myös teoriaopetuksessa ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Mahdollisuus teoriaopetuksen antamiseen virtuaalisesti otettaisiin käyttöön.” Tätä aikaisemminkin Suomessa on ollut jo vuosia käytössä sähköisiä oppimisympäristöjä, joita jo viedään mm. Saksaan. Muistutan vielä, että marraskuussa ministeriön virkamies Kirsi Miettinen julkaisi Twitter-tilillään @KMiettinen liikenteen digitalisaation etenevän ”Musiikkia korville! Uudet mahdollisuudet heti käyttöön ajo-opetuksessa: digi-digi-digi…” Ei kuulu enää digitystä ministeriöstä autokouluille. Tieto blokkaantuu.

Tosiasia on se, että kuljettajakoulutusalan vaikuttavuus on todella surkeassa jamassa. Väitän näin, koska Ministeri Berner nojaa edelleen vahvasti yli kaksi vuotta vanhan virkamiestyöryhmän raportin ehdotuksiin, vaikka sääntelyä on jo raportin julkaisun jälkeenkin sujuvoitettu aikaisempaa enemmän. Tieto siitä, miten ala hyödyntää uusia mahdollisuuksia suodattuu. Miksi todellinen kuva alan toiminnasta ei välity kohdennetusti ja tuloksekkaasti? Osatotuus tai ei, mutta uskallan väittää, että alan toimijoiden vahva oman reviirin puolustelu osaltansa blokkaa moniulotteisemman tiedon perille menon.

Tosiasia on sekin, että uuden vaikutuskanavan rakentaminen Suomeen on hidasta ja vaikeaa puuhaa. Yhden ministeri Bernerin tapaamisen jälkeen opin kyllä sen, että keskusteluihin on turha nostaa mitään sellaista, joka ei istu poliittiseen ohjaukseen. Olen saanut ainakin vielä yhden mahdollisuuden ministerin kutsusta keskustella elokuussa kuljettajakoulutuksen uudistamishankkeesta. Jossain olemme siis LIITUna onnistuneet. Meillä on uskottavuutta ja asiantuntemusta olla hyödyksi niin alan toimijoille kuin ministeriön liikennekaarihankkeen valmistelijoillekin.

”Tarvitaan avoin mieli ja tahtoa arvioida vaihtoehtoja”

Sampsa Lindberg
toiminnanjohtaja
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry