LIITU blogi – Opetuslupalaisille laatupalveluja

Vuonna 2004, kun ensimmäinen Opettaisinko opetusluvalla -opas ilmestyi, Suomessa oli voimassa säädös, jonka mukaan opetuslupalainen ei edes halutessaan voinut ostaa palveluja autokoulusta. Säädös poistui vuonna 2005.

Tämä on yksi esimerkki kuljettajakoulutuksen historiasta, missä ammattimainen liikenneopetus ja opetuslupaopetus on toisinaan nähty vastakkaisina, jopa toisensa poissulkevina koulutusmuotoina. Vieläkin tällaiset asenteet rasittavat jossain määrin kuljettajakoulutuksen kehittämistä.

Tmi Karvatassu on olemassaolonsa ajan pyrkinyt purkamaan turhaa vastakkainasettelua. Autokoulut edustavat maan parasta liikenneosaamista ja opetuslupaopetus tuo kuljettajakoulutukseen merkittävän lisän, kun se tarjoaa nuorelle ajokokelaalle tilaisuuden harjoitella riittävästi ajotaidon oppimista kohtuuhintaisissa, valvotuissa olosuhteissa. Yhteistyössä molemmilla osapuolilla on voitettavaa.

Visionsa mukaisesti Tmi Karvatassu tuo nyt opetuslupalaisten saataville Autokoululiiton tuottamia oppikirjoja ja oppimisympäristöjä. Tämän oppaan näkökulmaa on muutettu enemmän opettajan työvälineeksi ja varsinainen oppilaan opiskelu tapahtuu jatkossa Opetuslupa.fi -sivustolta tilattavissa olevien Autokoululiiton materiaaleihin tukeutuen. Näin myös opetuslupalaiset pääsevät hyötymään ammattilaisten tekemistä oppimateriaaleista omassa opetusprojektissaan.

Myös jotkut yksittäiset autokoulut ovat heränneet tarjoamaan asiakaslähtöisesti palveluja opetuslupalaisille. Liikenneopettaja saa tällaisessa koulussa aivan uuden roolin: hänestä tulee neuvonantaja ja valmentaja, jonka asiakkaana ei ole vain korttia suorittava kuljettajakokelas vaan myös opettajaksi aikova maallikko.

Opetuslupaopetukseen erikoistuva autokoulu voisi pitää muutaman kuukauden välein esittelytilaisuuksia, missä se kertoo opetuslupaopetuksesta kiinnostuneille opetuksen saloista ja autokoulun tukipalveluista. Koulun kannalta taloudellisesti kannattavat palvelumuodot löytyvät sitä mukaa kun koulu oppii tuntemaan asiakkaidensa toiveita. Hyvä opetuslupakoulu pääsee monistamaan osaamistaan liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla ja kykenee tekemään sen asiakkaan kannalta edullisesti.

Kuljettajaopetuksen tulevaisuuden näkymät ovat jälleen kerran tarkastelun alla vireillä olevassa Valtioneuvoston Liikennekaarihankkeessa. Tmi Karvatassun mielestä ammattilaiset voisivat nykyistä paljon aktiivisemmin olla vaikuttamassa opetuslupa-alan tulevaan kehitykseen. Laittamalla oma-aloitteisesti leiviskänsä likoon myös opetuslupaopetuksen hyväksi autokoulut pääsisivät muokkaamaan sitä millaiseksi opetuslupa-ala tulevaisuudessa muotoutuu. Ammattitaito ja osaaminen ovat bisneksessä kilpailuetu.

Toivottavasti tulevaisuuden Suomessa ajokortin hankkijalla on mahdollisuus hyödyntää ammattilaisten tuottamia palveluja riippumatta siitä millä tavalla asiakas haluaa korttinsa hankkia.

Hausjärvellä 1.8.2016

Erkki Karvanen