LIITU blogi – Liikennekaari tunteella ja tahdolla

”Liikennekaari voisi luoda 20 000 uutta työpaikkaa” Näin yhteistä poliittisen tahtotilan rintamaa valtiovarainministeri Petteri Orpo hehkuttaa. ”Liikennejärjestelmän uudistaminen kokonaisuutena on suomalaisten etu”, Orpo sanoo. Suomalaisten etu ja voisi luoda…voisi? Ilmapiiri muuttuu ja poliittisen päätöksen perusteluksi riittää hyvin perusteltu tunne tiedon sijasta, jota johdetaan vahvalla uskolla. Tahtotilalla.

Kuljettajakoulutusalaan linkitettynä ajattelen seuraavasti.

Vaikka ajokorttikoulutuksen käynnissä oleva sääntelyn kehittämishanke on nyt irrotettu omaksi haaraksi liikennekaaresta, on sillä silti rajapinta edelleen liikennekaareen. Oikeammin hankkeessa on kysymys siirtymisestä ajokortin hankkimisessa pelkkään tutkintojen suorittamisen vaihtoehtoon ilman pakollista kuljettajaopetusta. Lisäksi henkilöauton opetuksen monivaiheisuudesta luovuttaisiin. Monivaiheisuudesta, jota esim. liikenneturvallisuuden esimerkkimaan Hollannin liikenneturvallisuustutkijat pitävät esimerkillisesti toteutettuna kuljettajaopetuksen teoreettisen mallin pohjalta. Tutkitun faktatiedon pohjalta.

Skenaario on, että ajokorttikoulutus keskittyy kasvukeskuksiin. Perinteisellä kivijalka-autokoululla alkaa olemaan isoja vaikeuksia ja autokoulupalveluja ei ole enää tarjolla pienillä paikkakunnilla. Tutkintoturismi siirtää ajokokeiden suorittamisen liikenneympäristöltään vaatimattomampiin ja helpommin läpäistäville paikkakunnille. Ja ”Suomen suurimpana autokouluna” ei-ammattimainen opetuslupaopetus, se edullinen vaihtoehto, on palannut todelliseksi vaihtoehdoksi jatkaen vahvaa kasvuaan.

Pienyrittäjien alv-huojennuksen rajaa nostamalla esim. 50 000 euroon kannustetaan yrittäjyyteen ja riskin ottamiseen useampien ansaintakanavien kautta yli toimialarajojen. Yrittäjät ovat sangen kekseliäitä löytämään ansaintakanavia ja tuplaamaan tulojaan, vaikka perustamalla toisen yrityksen. Yrityksiä syntyy, mutta syntyykö verotuloja? Tämäkin vaatii valvontaa ja sen perustaksi sääntelyä. Avaisi tietty uusia työpaikkoja verotarkastukseen. Sujuvoitetaanko sääntelyä kokonaisuudessaan? Synnyttääkö tämä aidosti uusia työpaikkoja ja täyttääkö tämä pitkällä aikavälillä verotulojen notkahduksen? Luodaanko nyt yhteisellä poliittisella rintamalla harhaista mielikuvaa siitä, että kaikki hallitusohjelman tavoitteet saavutetaan yhdellä kertaa täydellisesti vanhat ylisäännellyt järjestelmät räjäyttämällä? Vai onko olemassa vaihtoehtoa tuunata nykyisiä järjestelmien sääntelyä järkevästi sujuvoittamalla?

Onnekkaalla ololla voi tuurillakin osua.

Sampsa Lindberg
toiminnanjohtaja
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry