LIITUn lausunto LVM:n kuljettajakoulutusuudistuksen arviomuistiosta

Ajokortin hankkimisjärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että ajo-oikeuden saavalla henkilöllä on riittävät valmiudet selviytyä liikenteessä. Hyvässä järjestelmässä tavoitteet, koulutusprosessi, tutkinto ja opettajien osaaminen ovat tasapainossa keskenään. Nyt lausunnolla olevassa arviomuistiossa kuljettajakoulutuksen uudistamisen tavoitteet ja lähtökohdat eivät tarkastele järjestelmän kehittämistä kokonaisuudessaan.

Suomalaista ajokortin hankkimisjärjestelmää on kehitetty pitkäjänteisesti tutkimustietoon ja ajamisen sekä oppimisen teorioihin nojautuen. Erityisesti henkilöauton ajokortin monivaiheinen suorittamismalli on esimerkki, joka on syntynyt kuljettajaopetus- ja tutkintojärjestelmän yhteisestä kehittämisestä. Kuljettajaopetuksesta on muodostunut laajin ja kattavin liikennekasvatuksen kanava Suomessa. Koska uusien kuljettajien vahinkoriski on korkea ja liikenneonnettomuudet ovat merkittävä kansantaloudellinen ongelma, on kuljettajakoulutusjärjestelmän muuttamiselle oltava aina vahvat perusteet. Järjestelmää on kehitettävä turvallisuusnäkökulmaa painottaen moniammatillisena yhteistyönä. Hyviin lopputuloksiin päästään kehittämällä järjestelmää vähin erin kokeilujen ja tutkimuksen avulla.

LIITU vastustaa tutkintopainotteiseen järjestelmään siirtymistä ja henkilöauton ajokortin monivaiheisuudesta luopumista.

LIITU ehdottaa

  • tarkoituksenmukaisesti toimivan tasapainoisen ja opetussuunnitelmaperusteisen järjestelmän kehittämistä
  • kehittämistä moniammatillisena yhteistyönä
  • turvallisuusnäkökulman painottamista
  • korkeatasoisen kotimaisen tiedon hyödyntämistä kehitystyössä
  • opetuksen toteuttamista koskevan sääntelyn väljentämistä
  • yksilöllisten opetus- ja oppimismenetelmien nykyistä laajempaa mahdollistamista
  • digitalisaation nykyistä laajempaa mahdollistamista
  • järjestelmän kehittämistä vähin erin kokeilujen ja tutkimuksen avulla
  • kuljettajantutkinnon kehittämistä
  • tasapuolisempaa, kokonaisvaltaisempaa ja vastuullisempaa suhtautumista kuljettajakoulutuksen sääntelyn kehittämiseksi.

Tutustu LIITUn lausuntoon tästä.