Lausunto liikennekaaren 2. vaiheen toteuttamisesta – Tieliikenteen ammattipätevyydet

LIITU ja Ammattipätevyyskouluttajat ry ovat antaneet yhteisen lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle tieliikenteen ammattipätevyyssääntelyn kehittämissuunnista.

Arviomuistiossa on tieliikenteen ammattipätevyyksien osalta virheellisyyksiä ja osatotuuksia, joita on kommentoitu lausunnossa. Lisäksi arviomuistio jättää avoimeksi useita kysymyksiä siitä, mihin ehdotetut kehittämissuunnat johtaisivat käytännössä.

Tutustu LIITUn ja Ammattipätevyyskouluttajien yhteiseen lausuntoon tästä.

Lukaiseppa LVM:n arviomuistio liikennekaaren 2. vaiheen toteuttamisesta tästä.