Kirjelmä liikenne- ja viestintäministeriölle kokeiluluvasta C1- ja C1E- luokkien kuljettajaopetuksen kehittämiseksi

LIITU ja Ammattipätevyyskouluttajat ry ovat laatineet yhteisen kirjelmän ministeriön suostumuksella myönnetystä kokeiluluvasta. Katsomme, että LVM ja Trafi ovat ylittäneet toimivaltuutensa kyseistä kokeilulupahakemusta käsitellessään.

Kyseinen kokeilulupa vaarantaa kokeiluun osallistuvien henkilöiden oikeuksia, koska kokeilussa poiketaan opetuksen sisällöllisistä vaatimuksista. Kokeiluun osallistuva oppilas ei saa ajokorttilaissa tarkoitettuja kuljettajan valmiuksia C1- tai C1E- luokan ajoneuvon kuljettamiseksi turvallisesti.

Ajokorttilain 51 a § antaa mahdollisuuden poiketa opetuksen määrästä ja toteutuksesta, mutta ei anna mahdollisuutta poiketa opetuksen sisällöistä kuten kyseisellä päätöksellä on nyt mahdollistettu. Lisäksi on huomioitavaa, että ajokorttiluokkaa korotettaessa C- tai CE- tai D1- tai D-luokkaan perusteet opetuksen vähennyksille aikaisemman ajokortin perusteella pohjautuvat opetussuunnitelmien vastaavuuksille. Kokeilun kautta ajokorttiluokkaa jatkossa korottavat henkilöt omaavat heikomman lähtötason pienemmillä opetusmäärillä ja eri opetuksen sisällöillä.

Tutustu kirjelmään tästä