LIITUn lausunto liikennepalvelulain II vaiheesta

LIITUn lausunto kohdistuu liikennepalvelulain 3. lukuun, jossa käsitellään tieliikenteen kuljettajia koskevia vaatimuksia. Kyseisessä luvussa ehdotetaan muutoksia kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyteen, jonka perustason ammattipätevyyden suorittamisessa siirryttäisiin määrämuotoisesta koulutuksesta koevaihtoehtoon. Rinnalla säilyisi kuitenkin myös nopeutetun koulutuksen vaihtoehto pätevyyden saavuttamiseksi.

LIITU esittää kantanaan seuraavaa

LIITU vastustaa järjestelmän muuttamista, jossa nykyiset monipuoliset pätevyyden hankkimisvaihtoehdot rajattaisiin nopeutetun koulutuksen ja pelkän kokeen suorittamisen vaihtoehtoihin.

LIITU ehdottaa

  • nykyisen tarkoituksenmukaisesti toimivan järjestelmän säilyttämistä ja sen pitkäjänteistä kehittämistä
  • vaihtoehtoisesti kokeen suorittamisen mallia nykyisten koulutusvaihtoehtojen rinnalle
  • lisää joustavuutta Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) hyväksymien koulutuskeskusten toiminnan tehostamiseksi kuljettajien saatavuuden turvaamiseksi
    • hyväksymisasiakirjan käytön nykyistä laajempaa hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen määritelmää väljentämällä
    • koulutuskeskuksen, kokeen arvioijien, opetushenkilöstön ja -välineiden määritelmiin lisää joustavuutta, jotta toiminnan järjestämisen kustannukset säilyvät kohtuullisina
  • jatkokoulutusvaatimuksen säilymistä tarkoituksenmukaisena koulutuskokonaisuutena niin, että henkilö ei voi koevaihtoehtoa hyväksikäyttäen täyttää jatkokoulutuksen suorittamisvaatimusta
  • laajennuskoulutusta toiseen liikennelajiin koulutuksella riippumatta siitä, miten voimassa oleva ammattipätevyys on saavutettu.

Tutustu lausuntoon tästä

Liikennepalvelulain toisen vaiheen kaikki asiakirjat löytyvät LVM:n nettisivulta tästä