LIITU – Avoin vaikutuskanava vastuullisen kuljettajakoulutuksen edistämiseen

LIITUn neljäs toimintavuosi on alkanut. LIITU on perustettu vastaamaan kuljettajakoulustusalan toimintaympäristön muutoksiin. Olemme luoneet uskottavan ja asiantuntevan vaikutuskanavan. Meidät koetaan hyödyllisenä kumppanina ja osaamme olla avuksi. Toimintaympäristön muutosta vauhdittaa lainsäädännön muutosehdotukset. Markkinalähtöiset tuotteet ja palvelut voimistuvat. Vahva osaaminen liikenneturvallisuustyössä tulee säilymään. Tarvitsemme kuitenkin aikaisempaan vahvemmin uutta osaamista. Myyntiosaamista. Ammatti-identiteettimme kokee muutoksen, joka tarjoaa mahdollisuuden kehittyä monipuolisemmaksi kuljettajakoulutusalan ammattilaiseksi. Jatkamme toimintaamme tavoitteidemme mukaisesti. Teemme alaan liittyvien toimijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä. LIITUn jäsenet ovat muita valmiimpia reagoimaan toimintaympäristön muutosten vaatimuksiin.

Kuljettajakoulutusalan edun uskomme olevan enemmän tuoreudessa kuin perinteissä. Pienin askelin toteutamme yhteistä strategiaa. Lisäämme vaikuttavuuttamme alan todellisena osaajana. Kuljettajakoulutusalan toimijoiden nykyinen hajanaisuus ja vastakkainasettelun ilmapiiri luovat hyvät mahdollisuudet odottavassa tilanteessa tarjota alan ammattilaisille yhteisen heitä hyödyttävän vaihtoehtoisen vaikutuskanavan. LIITUn vahvuuksista keskeisin on tuoreus. Uutena yhdistyksenä on mahdollista luoda uutta toimintakulttuuria jäsenistön tarpeista LIITUn arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Matala ammattimainen organisaatiorakenne mahdollistaa suoraviivaisen toiminnan nykyaikaisia työtapoja hyödyntäen. Myös toimintamenot pysyvät kohtuullisina mahdollistaen hyödyn optimoinnin jäsenistölle. Muita vahvuuksiamme ovat yhteinen tahtotilamme olla hyödyksi alalle sekä avoin ja myönteinen faktaperusteinen suhtautuminen asioihin. LIITUlla on vahvoja jäseniä ja sitä kautta hyviä suhteita kuljettajakoulutusalan yrittäjiin, yhteistyökumppaneihin, päättäjiin ja alan keskeisiin toimijoihin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Emme myöskään harjoita taloudelliseen hyötyyn tähtäävää myyntitoimintaa jäseniemme kustannuksella.

Toimintamme alusta alkaen olemme halunneet olla jäseniämme varten. Ymmärrämme, että ilman jäseniä ei ole mitään. Uuden toimintavuoden aikana tiivistämme yhteisöllisyyttämme teematuntien muodossa. Teematunnit käsittelevät ajankohtaisia asioita ja tarjoavat jäsenille faktaperusteisen keskustelufoorumin kysymyksille ja näkökulmille. Asiat paranevat ainoastaan, kun olemme samaan aikaan saman asian äärellä.

Tule mukaan yhteiselle kohtaamispaikalle.

Liity LIITUn jäseneksi tästä.