LIITU blogi – Ajokorttiuudistus, ammatti-identiteetti ja osaaminen

Ajokorttiuudistus haastaa ammatti-identiteetin ja määrittelee uudelleen oman osaamisemme.

Ajokorttiin tähtäävää koulutusta on vuosikymmeniä koetettu parantaa säätelemällä opetusmääriä ja sisältöjä sekä opetuksen jaksotusta ohjaavaa opetussuunnitelmaa uusimpien teoreettisten näkemysten mukaisesti. Toisena kannusteena opetuksen kehittämiselle on kuljettajantutkinnon säätely. Tutkinnon ajatellaan ohjaavan opetusta, ja kun tutkinnon edustavuutta parannetaan, myös opetus muuttuu toivottuun suuntaan. Ajokorttiuudistuksen ehdotetusta tutkinnon tiukentamisen tuloksellisuudesta ei ole vielä näyttöjä. Sen sijaan on käynyt selväksi, että koulutuksen kustannukset nousevat nopeasti ja siitä tulee kritiikkiä, jota ainakin poliitikot kuuntelevat herkästi. Sitä tietä on tullut kolmas kannuste koulutuksen kehittämiseen: on paineita kustannuksia alentaviin säätelytoimiin. Tähän ajokorttiuudistuksellakin yritetään vaikuttaa. Uudistuksen myötä opetuksen tehtävänä on antaa perustiedot, lisätä valmiuksia ja tunnistaa osaamistarpeet. Ajokorttiopetuksessa säilyvät edelleen samat opetuksen sisällöt ja opetukselliset periaatteet. Yksinkertaistettuna vain määrä muuttuu. Tämä haastaa totutun ja turvallisen ajattelutapamme suhtautua ajokorttiopetukseen. Meillä ei ole jatkossa enää tutkintoon pääsyn edellytyksinä vähimmäisopetusmäärää. Ajokorttiluokkakohtainen teoriaopetus muuttuu vapaaehtoiseksi eikä liikennesääntöjen opettelemiseksi tarvita teoriatunteja. Ajokorttikurssi henkilöautokorttia varten sisältää 10 ajotuntia, joiden tarkoituksena on tunnistaa osaamistarpeet ja valmentaa yksilöllisellä opetuksella uutta kuljettajaa kohti tutkintoa. Digitaalinen ja fyysinen yhdistyvät saumattomaksi oppimiskokemukseksi. Tuotteet ja palvelut vahvistuvat. Menestykseen tarvitaan myyntiosaamista, jolla autetaan ylittämään asiakkaan odotukset. Teemme tulevassakin tärkeätä liikenneturvallisuustyötä, jolla on suuri vaikutus ihmisiin.

Tutkinto kantaa vastuun siitä, että ajokorttia suorittavan tiedot, taidot ja ajotapa osoittavat, että uusi kuljettaja kykenee kuljettamaan ajoneuvoa erilaisissa liikennetilanteissa sujuvasti, vastuullisesti ja liikenneturvallisuutta vaarantamatta. Tutkinto on tarkastuspiste, joka ei saa vuotaa.

Jokaisen halu oppia uutta on menestymisemme kannalta ratkaisevaa huolimatta siitä, missä roolissa tai tehtävässä toimii. Uuden oppiminen, oman osaamisen kehittäminen ja ammatti-identiteetin muutos realisoituu kolmessa vaiheessa ajokorttiuudistuksen edetessä. Ensimmäisessä vaiheessa meidän on huolehdittava perusvaihetta suorittavien asiakkaidemme totuuden mukaisesta tiedottamisesta jatkovaiheiden suorittamiseen liittyen. Toinen vaihe alkaa lain vahvistamisesta. Harjoitteluvaihe lakkaa olemasta kyseisenä päivänä ja syventävän vaiheen voi suorittaa ennen ajokoetta, kuitenkin perusvaiheen opetuskokonaisuus säilyen. Kolmas vaihe lain voimaantulosta alkaen tuo tullessaan uudet tuoteperheet. Osaava, ammattitaitoinen ja yhtenäinen osaajien joukko menestyy.

Kannustan kaikkia avoimeen ja uusia näkökulmia avaavaan ajatteluun sekä ryhmässä oppimisen vahvistamiseen.

Jatkamme LIITUn teematunneilla tätä avointa keskustelua ajokorttiuudistuksen kysymyksistä, näkemyksistä ja kehittämisehdotuksista. Ilmoittaudu teematunnille tästä.

Olet lämpimästi tervetullut alan todellisten osaajien matkaan. Liity jäseneksi tästä.

Sampsa Lindberg
toiminnanjohtaja
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU