Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat nouseet 150 % nuorimmilla henkilöauton kuljettajilla.

Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset viikot 12-21/2020

Ikäpoikkeukset 17-vuotiaille osoittavat kiistattomasti nuorten kuljettajien liikennekäyttäytymisessä korostuvien tunteiden ja motiivien liikenneturvallisuutta heikentäviä vaikutuksia.

Muissa ikäluokissa ei ole näin merkittävää nousua vaikka kokonaismuutos on 47 % korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Ikäpoikkeukset 17 -vuotiaille osoittavat 150 % kasvun törkeissä tapauksissa. 

Hyvä ajokoemenestys ei takaa vastuullista liikennekäyttäytymistä

17 -vuotiaat menestyvät paremmin ajokokeessa kuin 18-vuotiaat.

Hyvä ajokoemenestys vahvistaa puutteelista käsitystä omasta vastuusta, koska ajokoe mittaa vain teknistä auton käsittelyä ja liikennesääntöjen tuntemusta. Vastuulliselta kuljettajalta edellytetään teknisten osa-alueiden lisäksi sosiaalisia ja psykologisia ulottuvuuksia, joita ajokoe ei mittaa.

Norminpurun myötä kuljettajatutkinnon uusille kuljettajille antamien valmiuksien lähtötaso toimia liikenteessä turvallisesti on heikentynyt

Tason heikkeneminen selittyy etenkin pakollisen, laadukkaan ja valvotun liikenteenammattilaisen antaman koulutuksen ja ajoharjoittelun tuntimäärän pienenemisellä sekä oppilaan oman opiskeluvastuun korostamisella.

Valmiuksien heikkenemisen voidaan arvioida lisäävän uusien kuljettajien aiheuttamia tieliikenneonnettomuuksia. Lisäksi oletettavaa on, että aiempaa heikommilla lähtötason valmiuksilla ja mahdollisesti omaksutuilla huonoilla liikennekäyttäytymisen malleilla on ensimmäisiä ajovuosia pitkäkestoisempiakin negatiivisia vaikutuksia kuljettajan käyttäytymiseen.