LIITUn lausunto ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiin

LIITU on antanut  16.2.2015 lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiin.

Lausunnossamme olemme ottaneet huomioon jäseniltämme saadut kommentit ja päädyimme esittämään muutoksia aikaisemmin suunniteltuja vähemmän.

Lausunnossamme kaikki esitykset liittyvät ajokorttiopetuksen toteuttamisen sääntelyn väljentämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön esittämät asetuksen muutosehdotukset ovat hyvä alku kehittää opetuksen toteuttamista koskevaa sääntelyä nykyistä joustavammaksi.

Meidän näkemyksemme mukaan mahdollisuuksia olisi vielä enemmänkin asetustason sääntelyä kehittämällä lisätä kuluttajille ajokorttiopetuspalvelujen vaihtoehtoja entisestään. 

LIITU kannattaa ehdotettuja asetumuutoksia ja olemme lausunnossamme esittäneet mahdollistettavaksi myös

  • teoriaopetuksen toteuttamista virtuaali- ja verkko-oppimisympäristöissä
  • oppilasmäärän rajoittamisen poistamista moottoripyörän korotuskoulutuksesta
  • simulaattorilla annettavan ajo-opetuksen mahdollistamista henkilöautoluokan ajo-opetuksessa.

Tutustu LIITUn lausuntoon seuraavasta linkistä LIITUn lausunto VNA ajokorteista_16 02 2015.