Asetusmuutoksia kuljettajaopetuksen kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi

LVM:n on lähettänyt 15.6.2015 lausunnolle ehdotuksia asetusmuutoksiksi.

Muutosehdotukset koskevat ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista kuljettajaopetuksen antamisen kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi.

  • Lausuntoaikaa 14.8.2015 saakka
  • Muutosten voimaan tuloa on kaavailtu vuoden 2015 aikana

Keskeisimpiä muutosehdotuksia

  • päiväkohtaisen opetuksen määrän rajoittamisesta luovuttaisiin
  • simulaattorilla annettavan opetuksen määrä laajenisi B-luokassa
  • teoriaopetuksen antaminen sallittaisiin virtuaaliluokassa

Tutustu muutosehdotuksiin seuraavista linkeistä

Lausuntopyyntö

LVM:n ehdotus VNA ajokorttiasetuksen muuttamisesta