LIITUn lausunto LVM:n ehdotuksista ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

LIITU on antanut tänään lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiin. Määräaika lausunnon jättämiselle päättyy 14.8.2015.

Lausunnon sisältö lyhyesti

  • kannatetaan opetuksen toteuttamista koskevan sääntelyn kehittämistä nykyistä joustavammaksi
  • ehdotetaan tarkennettavaksi simulaattoriopetuksen määrän laskemista
  • esitetään simulaattoriopetusta vaihtoehdoksi liukkaalla ajamista koskevassa opetuksessa
  • ehdotetaan moottoripyöräluokkien korotuskoulutuksessa oppilasryhmän koon määrittelemistä opetussuunnitelmassa
  • ehdotetaan simulaattorilla annettavassa opetuksessa luovuttavaksi ajo-opettajan vaatimuksesta
  • ehdotetaan tarkempia laitevaatimuksia virtuaaliluokalle
  • ei kannateta simulaattorin soveltuvuuden arviointia suoritettavaksi tutkinnon vastaanottajan toimesta
  • kannatetaan ajokorttisäännösten voimaantuloa mahdollisimman nopealla aikataululla 2015 aikana

    Tutustu LIITUn lausuntoon LIITUn lausunto VNA ajokorteista_14 08 2015_LOPULLINEN