Ole hyvä! Autokoulutapahtuman asiantuntijoiden esitykset ja K CAARAn tapahtuman kampanjatarjous. Kevytautot ja LVM:n  ajankohtaiset, Aino Still liikenne- ja viestintäministeriö  ESITYS LVM Autojen turvalaitteiden vaikutukset, Tapio Koisaari Onnettomuustietoinstituutti ESITYS OTI K CAARA yritysesittely...

LIITU ja K-Caara järjestävät autokoulualan toimijoille ja sidosryhmille suunnatun tapahtumapäivän Vantaalla. Samalla tarjoutuu mahdollisuus tutustua kevytautoihin, simulaattoreihin ja kokeilla koeajon muodossa vähän spesiaalimpaa autokalustoa. Tapahtuman asiantuntijat ja yhteistyökumppanit Liikenne- ja viestintäministeriö ...

Ainakin puolet Suomen autokouluista tarjoaa henkilöauton ajokorttiopetuksen alle tuhannella eurolla. YLE ja useat muut mediat julkaisivat 3.10.2018 uutisia autokouluhintojen suurista eroista. YLEn uutislinkki Uutisoinnin lähdetietona on käytetty pääosin autokouluhinnat.fi -sivustolla julkaistuja autokoulujen...

Kuljettajaopetuksen kattavin hakukone - uusi kuljettajaopetus.fi Datadrivers Oy on päivittänyt kuljettajaopetus.fi sivuston. Se hyödyntää MasterWebautoa, joka sisältää kaikkien Webautoa käyttävien avainasiakkaiden koulutus- ja kurssitiedot. Lopputuloksena on palvelu, joka tarjoaa käytännössä lähes...

Ajokorttiuudistus haastaa ammatti-identiteetin ja määrittelee uudelleen oman osaamisemme. Ajokorttiin tähtäävää koulutusta on vuosikymmeniä koetettu parantaa säätelemällä opetusmääriä ja sisältöjä sekä opetuksen jaksotusta ohjaavaa opetussuunnitelmaa uusimpien teoreettisten näkemysten mukaisesti. Toisena kannusteena opetuksen...

LIITUn neljäs toimintavuosi on alkanut. LIITU on perustettu vastaamaan kuljettajakoulustusalan toimintaympäristön muutoksiin. Olemme luoneet uskottavan ja asiantuntevan vaikutuskanavan. Meidät koetaan hyödyllisenä kumppanina ja osaamme olla avuksi. Toimintaympäristön muutosta vauhdittaa lainsäädännön...

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa oli 16.11.2017 käsiteltävänä hallituksen esitys 146/2017 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamiseksi. Lausuntomme kohdistui ajokorttilain muutosehdotuksiin, joissa käsitellään kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa. Ehdotus on heikosti perusteltu eikä voimaantuloa 1.7.2018...

Aloittaessani työt toimistosihteerinä 2.9.2002, oli elämä autokoulun toimistossa hyvin erilaista kuin tänä päivänä. Sähköpostiliikennettä oltiin vasta aloittelemassa, viestiliikenne toimi faxin välityksellä, eikä yrityksellä ollut vielä nettisivuja. Ajokorttilupahakemukset kirjoitettiin kirjoittimella ja...

Ajokortin hankkimisjärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että ajo-oikeuden saavalla henkilöllä on riittävät valmiudet selviytyä liikenteessä. Hyvässä järjestelmässä tavoitteet, koulutusprosessi, tutkinto ja opettajien osaaminen ovat tasapainossa keskenään. Nyt lausunnolla olevassa ehdotuksessa kuljettajakoulutuksen...

Suomen Kuljetusturva Oy etsii raskaan sarjan aikaansaavaa pilkunviilaajaa! Tunnistatko itsesi tästä? Olet raskaan liikenteen ja kuljettajakoulutusalan todellinen ammattilainen. Osaat mm. kaiken, mutta omasta mielestäsi liian vähän. Osaat ilmaista asiat kirjallisesti täsmällisesti,...