Raportissa vertaillaan videoneuvottelutekniikalla virtuaaliluokassa toteutettua ajokorttiopetuksen teoriaosuutta perinteiseen luokkaopetukseen. Tavoitteena kokeilussa oli saada näyttö virtuaaliluokan toimivuudesta autokoulun teoriaopetuksessa. Vastaavanlaisesta kokeilusta ei löydy julkista tietoa muista Pohjoismaista eikä EU:n jäsenvaltioista. Yhdysvalloista löytyi...

Volkswagen tarjoaa puolen vuoden huolenpitosopimuksen veloituksetta LIITUn yritysjäsenille. Tästä jäsenetuun....

Yritysjäsen Ei liittymismaksua Maksat vain kuukaudesta, jonka olet jäsenenä Vaikutat suoraan LIITUn toimintaan Ilmaiset koulutukset ja tapahtumat Osallistumiset videoneuvotteluyhteydellä Alennukset oppimateriaalista, majoituksista ja kokouspalveluista Toimijaryhmien osallisuus Verkostoitumismahdollisuudet Jäsentiedotteet ja - sivut Jäsenmaksut ja jäsenedut Yhdistysjäsen ja henkilöjäsen Ei liittymismaksua Vaikutat suoraan LIITUn toimintaan Ilmaiset...

Liikenneturva tarjoaa LIITUn jäsenille kouluttajakurssin puoleen hintaan eli 250 €/henkilö. Kurssimaksu sisältää koulutuksen ja kouluttajamateriaalin. Ruokailu ja majoitus maksetaan itse. Liikenneturva järjestää yhdessä alan järjestöjen kanssa moottoripyöräilijöiden EAK-kouluttajakurssin 18.–22.5.2015 Hartolan Linnahotellissa ja...

18.3.2015 alkaen LIITUn jäseneksi liittymistä on yksinkertaistettu yritysjäsenten maksujen osalta ja samalla on luovuttu kokonaan liittymismaksusta, joka on ollut liittymistarjouksena 0 € maaliskuun 2015 loppuun asti. Kaikki jäsenet liittyvät jäseneksi jatkossa...

15.3.2015 voimaan tulevia keskeisimpiä laki- ja asetusmuutoksia Autokoulujen ilmoituksetIlmoitettava tutkinnon vastaanottajalle kaksi viikkoa ennen opetuksen aloittamista jos,- opetus järjestetään autokoulujen yhteisopetuksena- B-luokan harjoitteluvaiheen tai syventävän vaiheen teoriaopetusta annetaan muualla kuin autokoulun...

Pidämme huolta jäseniemme osaamisesta ja tarjoamme ajankohtaista koulutusta kuljettajakoulutusalan ammattilaisille. LIITUn ensimmäiset koulutukset alkavat  keväällä 2015. Tästä koulutuskalenteriin...

Tervetuloa yhteisiin talkoisiin energinen yritysjäsen Autokoulu Frendit Oy. Tehdään yhteistä hyvää kuljettajakoulutusalalle. Tutustu LIITUn jäseniin tästä....

LIITU on antanut  16.2.2015 lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiin. Lausunnossamme olemme ottaneet huomioon jäseniltämme saadut kommentit ja päädyimme esittämään muutoksia aikaisemmin suunniteltuja vähemmän. Lausunnossamme kaikki esitykset liittyvät ajokorttiopetuksen...

Tervetuloa yhteisiin talkoisiin energinen yritysjäsen Liikennekoulu Grani / Duolog Oy. Tehdään yhteistä hyvää kuljettajakoulutusalalle. Tutustu LIITUn jäseniin tästä....