Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa oli 16.11.2017 käsiteltävänä hallituksen esitys 146/2017 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamiseksi. Lausuntomme kohdistui ajokorttilain muutosehdotuksiin, joissa käsitellään kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa. Ehdotus on heikosti perusteltu eikä voimaantuloa 1.7.2018...

Aloittaessani työt toimistosihteerinä 2.9.2002, oli elämä autokoulun toimistossa hyvin erilaista kuin tänä päivänä. Sähköpostiliikennettä oltiin vasta aloittelemassa, viestiliikenne toimi faxin välityksellä, eikä yrityksellä ollut vielä nettisivuja. Ajokorttilupahakemukset kirjoitettiin kirjoittimella ja...

Ajokortin hankkimisjärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että ajo-oikeuden saavalla henkilöllä on riittävät valmiudet selviytyä liikenteessä. Hyvässä järjestelmässä tavoitteet, koulutusprosessi, tutkinto ja opettajien osaaminen ovat tasapainossa keskenään. Nyt lausunnolla olevassa ehdotuksessa kuljettajakoulutuksen...

Suomen Kuljetusturva Oy etsii raskaan sarjan aikaansaavaa pilkunviilaajaa! Tunnistatko itsesi tästä? Olet raskaan liikenteen ja kuljettajakoulutusalan todellinen ammattilainen. Osaat mm. kaiken, mutta omasta mielestäsi liian vähän. Osaat ilmaista asiat kirjallisesti täsmällisesti,...

LIITU on irtisanonut etäteoriapalvelusopimukset tänään ja palvelu päättyy 31.7.2017. Lukujärjestyksen mukaiset tunnit pidämme kesäkuun 2017 loppupuolelle asti. Heinäkuussa teoriatunteja ei ole tarjolla ja palvelu päättyy. Etäteoripalvelusta Aloitimme etäteoriapalvelun kaikille autokouluille 23.11.2015 yhteistyössä kumppanimme...

LIITU järjestää teemaillan jäsenilleen tiistaina 20.6.2017 klo 17.30-20.00. Rahtarit ry:n tiloissa Mäntsälässä osoitteessa Linnatie 3 ja virtuaaliluokassa. Aiheena ovat ajokortti- ja liikennepalvelulain muutosehdotukset sekä niiden vaikutukset kuljettajakoulutusalaan. Teemailta tarjoaa ajankohtaista tietoa helposti...

LIITUn lausunto kohdistuu liikennepalvelulain 3. lukuun, jossa käsitellään tieliikenteen kuljettajia koskevia vaatimuksia. Kyseisessä luvussa ehdotetaan muutoksia kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyteen, jonka perustason ammattipätevyyden suorittamisessa siirryttäisiin määrämuotoisesta koulutuksesta koevaihtoehtoon. Rinnalla säilyisi kuitenkin...

Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta 15.12.2016 edellyttää kansalaisilta ajanmukaisia valmiuksia turvalliseen liikkumiseen. Keskeisenä lähtökohtana on keventää ajokorttiin tähtäävää opetusta ja siirtää ajoneuvon turvallisen kuljettamisen perusvalmiudet kuljettajantutkinnon vastuulle. Hallituksen esitys ajokorttiopetuksen ja...

LIITU ja Ammattipätevyyskouluttajat ry ovat antaneet yhteisen lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle tieliikenteen ammattipätevyyssääntelyn kehittämissuunnista. Arviomuistiossa on tieliikenteen ammattipätevyyksien osalta virheellisyyksiä ja osatotuuksia, joita on kommentoitu lausunnossa. Lisäksi arviomuistio jättää avoimeksi useita kysymyksiä...